Bursa | Gemlik | Küçük Kumla Beldesi

2010-03-02 20:58:00
Bursa | Gemlik | Küçük Kumla Beldesi | görsel 1
Bursa | Gemlik | Küçük Kumla Beldesi | görsel 2
Bursa | Gemlik | Küçük Kumla Beldesi | görsel 3
Bursa | Gemlik | Küçük Kumla Beldesi | görsel 4
Bursa | Gemlik | Küçük Kumla Beldesi | görsel 5
Bursa | Gemlik | Küçük Kumla Beldesi | görsel 6

Bursa / Gemlik / Küçük Kumla

 

Küçük kumla,Marmara Bölgesinde Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir beldedir.1990 yılı nüfusu 4578 kişi olan belde ilçesi Gemlik’in 6 km kuzey batısında kurulmuştur.Belde Gemlik körfezinin kuzey sahilinde yer alır.İki yerleşimi belediye sınırları ayırır. Beldenin batısında ise Büyük kumla köyü yer alır.Devlet karayolu üzerinde yer alan kasaba turizm potansiyeli son yıllarda gelişen Karacaali,Narlı,Kapaklı ve Armutlu gibi sahil kasabalarının Gemlik yakınlarındaki en gelişmişidir.Beldede ikisi köy,ikisi sahilde olmak üzere dört mahalle vardır.

Küçükkumla Gemlik’e 6 lik vasıflı asfalt bir yolla bağlıdır. Beldenin 1990 sayımına göre resmi nüfusu 4578 dir. Ancak turistik bir belde olması nedeniyle yaz aylarında bu nüfus 100.000’nin üzerine çıkmaktadır

TARİHİ

K. Kumla Tarihçesi ile ilgili geniş bir yazılı kaynak olmamasına karşın bazı derlemeler ve yaşlı kişilerin Şeyh Nurettin Efendiden elde ettikleri bilgilerin aktarılması ışığında hakkında bazı bilgiler benimsenmiştir .

15. yy’ da Türk denizcilerden Kumru kardeşlerden büyüğü şimdiki Büyükkumla ’ya

küçüğü Küçükkumla’ ya yerleşmişlerdir . Her yerleşim yerinin de isimlerinin bu bilgilere dayandığı sanılmaktadır. Zamanla korsanlardan korunmak ve güvencede bulunmak amacı ile esas yerleşim olarak sahilden 3 km mesafedeki bir alan tercih edilmiştir. Bu tarihe dayalı olarak zeytincilik gelişme göstermiştir Daha sonra ise, Meyni reis tarafından köy içine bir cami yaptırılmış , öldükten sonra caminin yanına gömülmüştür. Mezarı hala tüm tarihsel özellikleri ile günümüze kadar taşınmıştır.

Küçükkumla bir çok medeniyete tanık olmuş yerleşim olarak M.Ö (1400) yıllarına uzanan bir geçmişe sahiptir. Mısırlıların Anadolu’ya saldırıları sırasında yerleşim yeri özelliğini geliştirmiş daha sonra Argonlara yurt olmuştur. Çok uzun yıllar boyunca Argonlar kasabada yaşamışlardır. Balkanlardan göç edenler Marmara sahilleri ile birlikte kasabaya yerleşmişler, yaşamlarına burada devam etmişlerdir M.Ö (900-1200) . Frigyalılar, Kimriler savaşlarından sonra, Lidya hükümdarlarından Giges ve Kirezüs uzun yıllar süren savaşlar sonucunda Kimrileri yenerek Marmara kıyıları ile birlikte kasabanın mutlak sahibi olmuşlardır. Fakat pek uzun sürmeyen Lidya egemenliği Prenslerin saldırıları ile sona ermiştir. Prenslerin halka eziyetleri karşısında Makedonyalılar ayaklanması ile tekrar medeniyet değiştirilmiştir.

Böylece egemenlik İskender’in eline geçmiştir. İskender’in ölümünden kısa bir süre sonra kasaba tüm Marmara sahipleriyle birlikte Bitinyanların eline geçmiştir. Daha sonra sırasıyla Romalılar, Romalıların ikiye bölünmesinin ardından Bizanslıların hakimiyetine girmiştir . Osmanlı Devleti komutanlarından Kara Timur Taş Paşa ve Akça Koca tarafından Gemlik ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmakla birlikte, kasabada yerleşik bulunan Rum ve Ermeniler nedeni ile Türk halkının yerleşmesi ve kasabaya hakim oluşu 18. yy başlarında gerçekleşebilmiştir . Küçükkumla zeytinciliği ve yağ üretimine dayanan ekonomisi ile Osmanlı dönemi boyunca gelişmiş ve zenginleşmiştir. 20.yy başında kasaba nüfusunun 5000-6000 kişi olduğu ve kasabada 1 Kilise , ilkokul ve ortaokul ile değirmen ve çok sayıda işçinin çalıştığı yağhanelerin varlığı öğrenilmiştir.

Yunan işgalinden önce çok daha kalabalık ve gelişmiş olduğu söylenmektedir. Fakat Yunan işgali sırasında zulümden yılan halk köyü terk ederek diğer yerlere göç etmişlerdir. Geri dönüşlerinde ise evlerin yıkılmış olduğunu görerek tekrar köyden ayrılmış iki sene orada kalmışlardır. İşgalden sonra köy halkı toplu bir halde İstanbul Selimiye kışlasına göç etmişledir. İşgal bittikten sonra köy halkı geriye dönmüştür. Küçükkumla’ nın tarihi yapısı içindeki mekansal gelişmesine baktığımızda iki parçalı bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri eski yerleşme sahilinden 2-2.5 km içerde köy diğeri ise sahil yerleşimidir. İki kuruluş olan köy kesimi çayın yanındaki tarihi hamam civarında olmuştur. Daha sonra yerleşim genişlemiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında bugünkü nüfusun iki katına çıkmıştır. 1950-1970 döneminde sahilde, iskele civarında birkaç ev, han ve depolar mevcuttur. Son yıllarda turizmin gelişmesine paralel olarak kasabanın daha da geliştiğini söyleyebiliriz. Deniz kıyısında bulunan yazlık site, ev , alışveriş ve eğlence mekanları sayesinde Küçükkumla hem çevre ilçe ve illerin dikkatini çekmiş hem de yerli turistlerin ilgi ve alakasına mahzar olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda yaz aylarında kasaba nüfusu 100 bini geçmektedir.

EKONOMİSİ

Beldenin ekonomisi başlıca tarım ve turizme dayanır. Küçük Kumla köylülerinin geçim kaynağı dolayında tarıma dayanmaktadır. Zeytin en fazla yetişen tarım ürünüdür. Bunun yanında beldede çok çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Yetişen meyve ve sebzenin büyük bir bölümü yaz aylarında turistlere perakende olarak satılmaktadır.

Tarımın yanında turizm de halkın önemli geçim kaynağıdır. Son yıllarda Ülkemizde gelişen turizm; Küçük Kumla’yı da olumlu yönde etkilemiştir. Daha çok yerli turistlerin tercih ettiği beldede halkın geçim kaynağı haline gelen turizmin ileriki yıllarda daha da gelişmesi beklenmektedir.

*****

6015
0
0
Yorum Yaz