Bursa | Saltanat Kapısı | Hisar Kapısı

2010-07-08 11:02:00
Bursa | Saltanat Kapısı | Hisar Kapısı

   

1326 yılında Bizanslılardan alınan Bursa'nın surları Orhan Gazi tarafından üç köşeli burçlarla takviye edilmiştir. Çakır Ağa Hamamı ile Tophane arasında biri silindir gövdeli, ikisi üç köşeli büyük burç kalıntıları vardır. Bunların arasında yer alan Hisar Kapı 1855 yılındaki depremde yıkılmıştır. Buradan doğuya dönen surlar, evin bahçe duvarlarına temel vazifesi yapmıştır.


Bursa şehir kalesine ait 5 kapıdan biri olup,Osmanlı Devleti kuruluş döneminde sınırda kalması ve askeri bir işlev üslenmesi sebebiyle en önemli kapılarından biridir.Doğuya açılan kapı,aynı zamanda İpek ve Baharat Yolu’na açılan bir kapı Çelebi Mehmed döneminde onarılmıştır. Çelebi Mehmet döneminde yapılan onarımlar sonrası kapının üzerine bir de Arapça kitabe konulmuştur.1900’lü yıllara kadar üzerindeki kemeri sağlam olarak görünen kapı yol genişletilmesi ve trafik düzenini bozduğu sebep gösterilerek dönemin Valisi Reşid Paşa tarafından 1904 yılında yıktırılmıştır. Tamir kitabesi ise yıkıldığı sırada müzeye teslim edilmiştir. Kitabede şunlar yazılmaktadır: “Bu kapının yenilenmesini Bayezid Han’ın oğlu Sultan Mehmed Han emreyledi.” Hisar’ın en önemli kapısı olan bu yerin hemen altında Çırapazarı ve Balıkpazarı olduğu için son yıllarda Çırapazarı ve Balıkpazarı Kapısı olarak da anıldığı olmuştur.


Bazı kayıtlarda ise Osman Gazi’nin türbesinden ötürü Gümüşlü Kümbet veya Gümüşlü İmaret Kapısı olarak da anılmıştır. Saltanat Kapısı ve Cihangir olarak da bilinen bu kapıya yaygın olarak Kale Kapısı denilmiştir.
 
Bursa | Saltanat Kapısı | Hisar Kapısı ( Dün )


Bursa | Saltanat Kapısı | Hisar Kapısı ( Bugün)

 
Bursa | Saltanat Kapısı | Hisar Kapısı ( 1913 )


345
0
0
Yorum Yaz